Ministerie van VWS – Team IZO

Communicatie Platform IZO

De opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Langdurige Zorg, Team Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Het IZO-team van het Ministerie van VWS coördineerde en faciliteerde projecten op het gebied van de informatievoorziening voor zorg en ondersteuning. Daarbij was veel aandacht voor afstemming, samenhang, architectuur en het klantperspectief. Daarnaast organiseerde het team de bijeenkomsten het Platform IZO, de Architectuurboard IZO en de Denktank IZO. De stip aan de horizon werd hierbij gevormd door het Toekomstbeeld IZO.

De opdracht
Binnen het IZO-team werd op een aantal vlakken communicatieadvies gevraagd. Onder meer bij de overdracht van het beheer van Regelhulp.nl naar het CAK. Voor Regelhulp.nl stelde Primum Mobilé een communicatiestrategie op. Daarnaast hebben we een kleine campagne met off- en online communicatiemiddelen ontwikkeld om de naamsbekendheid van Regelhulp.nl onder burgers te vergroten.

Een ander onderdeel van de opdracht bestond uit het ondersteunen bij de organisatie en werving van de Denktanks IZO. In de loop van 2015 heeft team IZO drie Denktanks georganiseerd, bijeenkomsten variërend van 40 tot ruim 100 bezoekers. Ook hebben we een nieuwe website ontwikkeld voor www.platform-izo.nl die gebruiksvriendelijker is voor bezoekers en beter te beheren. De nieuwe website heeft een frisse look & feel gekregen, gebaseerd op de bestaande huisstijl van IZO.

Eind 2015 zijn onderdelen van de IZO-activiteiten, namelijk het Platform IZO, de Architectuurboard, de Denktanks en de communicatie overgedragen naar Zorginstituut Nederland. Hierna hield het IZO-team op te bestaan. Bij de overdracht van de activiteiten werkte Primum Mobilé mee aan het plan van aanpak. Daarnaast werd een handboek opgesteld waarmee Zorginstituut Nederland verder kan. Ook was continue afstemming over het overdragen van de website en de relevante content. Met de afsluiting van het IZO-team werd een boekje gemaakt waarin de lessons learned van 4 jaar IZO worden benoemd. Primum Mobilé verzorgde hiervoor de coördinatie tussen de redacteuren, leveranciers van de inhoud, fotograaf en vormgever.

“Annelien zorgde op diplomatieke en sensitieve wijze voor afstemming tussen de verschillende organisaties, waarbij zij zowel oog had voor het individu als de organisaties zelf. Zij wist daarbij de boodschap op de juiste manier over te brengen.” Elke Buis – Teammanager IZO

logo-izo