Logius – MijnOverheid

Adviezen voor de communicatie van MijnOverheid

De opdrachtgever
Logius is de digitale dienstverlener van de overheid. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassing van digitale diensten en standaarden, waaronder MijnOverheid. De organisatie is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De opdracht
 MijnOverheid biedt burgers digitaal toegang tot overheidspost, persoonlijke gegevens en lopende zaken. Grote en kleine uitvoeringsorganisaties en gemeenten hebben MijnOverheid in gebruik om digitaal met burgers te communiceren. Op dit moment zijn er in totaal ongeveer 1,8 miljoen burgers geregistreerd op mijn.overheid.nl. Het doel van MijnOverheid is om te zorgen dat er in 2017 12 miljoen geregistreerde accounts zijn. Primum Mobilé is daarom gevraagd om adviezen op te stellen om de naamsbekendheid van MijnOverheid onder burgers te vergroten. Aan de hand van een analyse van de bestaande communicatiestrategie en gesprekken met medewerkers van MijnOverheid zijn communicatieadviezen opgesteld.

De opdracht bij Logius is een trainee-opdracht uitgevoerd door voormalig trainee Marcel van der Geld, onder begeleiding van senior adviseurs vanuit Primum Mobilé.

“Prettig in de omgang, op tijd leverend, prudent en toch een tikje eigenzinnig – binnen de opdracht. Nuttige bijdrage al met al.” Paul Zeef – Projectmanager aansluiting MijnOverheid

 

MijnOverheid