KING

Communicatie als strategisch partner

De opdrachtgever
KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten (KING) ondersteunt gemeenten op informatie(kundig) gebied om de best mogelijke diensten aan hun inwoners en bedrijven te leveren. KING verzamelt en duidt informatie voor gemeenten en brengt die in relatie tot hun beleidsdoelen. Daarnaast adviseert KING gemeenten over alles wat met informatievoorziening samenhangt.

De opdracht
Voor KING zijn meerdere opdrachten uitgevoerd. Zo werd een nieuwe manier van werken geïntroduceerd waarbij alle organisatieonderdelen dezelfde strategische uitgangspunten hanteren. Dit was een nieuwe manier van werken voor de communicatieafdeling waarbij de communicatieadviseurs werken als accountmanagers. Primum Mobilé stelde een communicatiestrategie op. Dit deden we op basis van deskresearch en interviews met een brede selectie van organisatieleden. Deze strategie rolden we uit door tijdelijk de rol van accountmanager te vervullen binnen het communicatieteam.

Tevens zorgde Primum Mobilé ervoor dat de communicatieafdeling een volwaardig strategisch partner op beleidsniveau werd. Hiervoor werd de werkwijze van Operatie NUP toegepast op de staande organisatie van KING. Het communicatieteam en de betrokken projectleiders werden door ons geocached en begeleid. Door het niveau van de afdeling en de door de afdeling geleverde output te verbeteren, is communicatie een volwaardig strategisch partner geworden.