Kom jij bij ons afstuderen?

De traditionele volgorde waarin overheidsbeleid tot stand komt en via de uitvoering, burgers en bedrijven bereikt, is aan het veranderen. In een steeds vroeger stadium betrekken beleidsmakers de diverse stakeholders. De manier waarop de Omgevingswet tot stand is gekomen en zal worden ingevoerd is een aansprekend voorbeeld van co-creatie met vele stakeholders bij beleidsvorming en -implementatie. Deze nieuwe aanpak levert een communicatievraagstuk op.

 

De opdracht: Single Case Study binnen overheid naar de rol van de communicatie bij de beleidsvorming en implementatie van de Omgevingswet

Wij zoeken een student die deze nieuwe aanpak voor beleidsvorming en –implementatie en de bijbehorende communicatie met de vele co-creërende stakeholders wil bestuderen in een single case study. Om deze observaties vervolgens te verwerken in aanbevelingen voor de te voeren communicatiestrategie. Jij voert het onderzoek uit binnen de organisatie en wordt daarbij intensief begeleid door de senior communicatieadviseurs van Primum Mobilé.

 

Voorkeur voor actieonderzoek

Wij hebben een voorkeur voor onderzoek via de actie-onderzoeksmethode omdat deze qua aanpak aansluit bij de manier waarop de omgevingswet tot stand is gekomen. In deze vorm van sociaal onderzoek worden de sociale systemen niet alleen onderzocht, maar wordt er ook gezocht naar oplossingen van problemen om te komen tot sociale verandering. Deze vorm van onderzoek werd in gang gezet door cultureel-antropoloog Kurt Lewin rond 1944. Hierbij wordt er bewust voor gekozen om niet alleen te observeren en te interpreteren, maar deel te nemen aan het proces.

 

Primum Mobilé

Primum Mobilé is een communicatiebureau gespecialiseerd in de iOverheid. Onze adviseurs werken projectmatig op het snijvlak van communicatie, organisatie en ICT bij opdrachtgevers binnen de overheid. Als communicatiebureau werkzaam in de iOverheid is Primum Mobilé erg geïnteresseerd in de ontwikkeling van co-creatie bij beleidsvorming en –implementatie binnen de overheid en de betekenis ervan voor de communicatiestrategie.

Onze intentie is dat we jou, na het succesvol afronden van het onderzoek, een baan als junior communicatieadviseur bij ons bureau aanbieden.

Ben je geïnteresseerd of wil je graag meer weten? Bel, app of mail dan met Chantal Verhoeven, partner bij Primum Mobilé, op 06-14981968 of [email protected]