ICTU: iBewustzijn Overheid

Communicatieadvies en realisatie voor iBewustzijnoverheid.nl

Opdrachtgever
ICTU is een uitvoeringsorganisatie die werkt aan een betere digitale overheid. Zodat burgers en bedrijven de zaken die ze doen met de overheid veilig en makkelijk digitaal kunnen afhandelen. iBewustzijn Overheid is een ondersteuningsprogramma van het Ministerie van BZK dat uitgevoerd wordt door ICTU.

Het digitale platform iBewustzijnoverheid.nl is een plek waar alle medewerkers van het rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoerende overheden terecht kunnen voor informatie over actuele iBewustzijn onderwerpen en leer- en campagnemateriaal om het iBewustzijn te vergroten. Het platform stimuleert de beweging van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam.

Opdracht
Primum Mobilé geeft communicatieadvies aan het ondersteuningsprogramma iBewustzijn Overheid. De opdracht bestaat onder andere uit het ontwikkelen van content en communicatiemiddelen, betrokkenheid bij de Raad iBewustzijn Overheid (RIO) en borging van de projectonderdelen na afloop van het ondersteuningsprogramma eind 2016. We ontwikkelen expertblogs en interviews met bestuurders over iBewustzijn en informatieveiligheid. Ook houden we het Twitteraccount en de website bij.

Meer over informatieveiligheid? Bekijk hier de bundel: Informatieveiligheid begint bij jezelf

 

“De mens is de zwakste schakel van de organisatie waar het gaat om informatieveiligheid. Bewustwording is daarom essentieel voor een succesvol informatieveiligheidsbeleid.” Margot van der Linden – Projectleider Ondersteuningsprogramma iBewustzijn Overheid