Congres Overheid 360°

Positionering en communicatie van nieuw congresconcept

De opdrachtgever
Het congres Overheid 360° is dit jaar in een volledig nieuw jasje gestoken. Van een traditionele beurs is het event uitgegroeid tot een inhoudelijk congres. Namelijk hét jaarlijkse congres over informatiemanagement in de Overheid voor professionals in de publieke sector. Founding partners VNG/KING, Hiemstra & De Vries en de Gemeente Utrecht waren verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma van het congres dat op 20 en 21 april 2016 plaatsvond in Utrecht. Jaarbeurs nam de organisatie op zich en was eindverantwoordelijk voor het event. Wij hielpen Jaarbeurs met het ontwikkelen van de nieuwe positionering en de vertaling hiervan naar een communicatieplan en -middelen.

De opdracht
De eerste stap van de opdracht was het ontwikkelen van de nieuwe positionering van de voormalige beurs Overheid & ICT. Een brainstorm met opdrachtgever Jaarbeurs leidde tot een nieuwe naam en propositie: het Congres Overheid 360°. Met bijbehorend thema ‘De informatiesamenleving 2020’ voor de editie in 2016.

Bij de nieuwe propositie hoorde ook een nieuwe doelgroep: eindbeslissers en mede-beslissers binnen de overheid. Wij ontwikkelden een communicatieplan voor om deze doelgroep te informeren over en enthousiasmeren voor het congres. Het doel van de communicatie was tweeledig: het uitdragen van het nieuwe congresconcept en het werven van deelnemers uit de vastgestelde doelgroepen. De kern van het communicatieplan was de ambassadeursstrategie: de (founding) partners, sprekers en deelnemers werden ingezet om relevante content te ontwikkelen en te verspreiden via hun kanalen. Zo werd de doelgroep aangesproken door een geloofwaardige en herkenbare afzender. De founding partners werden hierbij ondersteund met een toolkit. Overheid 360° regisseerde, stimuleerde en faciliteerde de communicatie uitingen rondom het congres.

Tot slot, realiseerden we de communicatiemiddelen voor het Congres Overheid 360° 2016. Zo schreven we de pitch en websiteteksten, ontwikkelden we de toolkit en een nieuwe beeldtaal met als thema ‘Nederland van boven’. Het resultaat? Op 20 en 21 april 2016 kwamen circa 1.500 overheidsprofessionals bijeen in Utrecht om inspiratie op te doen voor hun visie op de informatiesamenleving.

“De eerste editie van het congres Overheid 360° was een groot succes. We kijken daarbij terug op een uitstekende samenwerking met Primum Mobilé die de transitie van beurs naar congres door hun marktkennis en ervaring in de overheidsmarkt vakkundig hebben begeleid.” Paul Verdult – Brandmanager Jaarbeurs

Overheid360