InTraffic

Aanscherping communicatiestrategie en ontwikkeling bijpassende communicatiemiddelen 

De opdrachtgever
InTraffic realiseert en onderhoudt complexe informatie- en besturingssystemen voor verkeer en vervoer. Hiermee zorgt InTraffic voor veilige, duurzame en voorspelbare vervoerssystemen. Als specialist in multimodaal verkeer en vervoer, zet InTraffic haar kennis en ervaring in voor de volledige software lifecycle. De diensten van InTraffic variëren van innovatie en advies tot en met beheer en onderhoud, met een focus op de drie oplossingen Verkeersleiding, Inframonitoring en Reisinformatie. InTraffic werkt voor opdrachtgevers zoals ProRail, NS, Rijkswaterstaat en GVB.

De verandering
De overgang van versnipperde communicatie naar een integrale communicatiestrategie met vernieuwde communicatiemiddelen.

De opdracht
Primum Mobilé is gevraagd om de communicatiestrategie van InTraffic te actualiseren met als doel te komen tot een integrale aanpak voor de interne communicatie, de arbeidsmarktcommunicatie en de marketingcommunicatie. Daarnaast was Primum Mobilé betrokken bij de herformulering van de missie, visie, strategie, diensten en oplossingen van InTraffic. Onder meer door de organisatie van een workshop met medewerkers en verschillende sessies met het MT. De aangepaste positionering en de communicatiestrategie zijn doorvertaald in nieuwe communicatiemiddelen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe huisstijl en website die zijn ontworpen door Smidswater. Wij faciliteerden een brainstorm met medewerkers die leidde tot de structuur van de nieuwe website en een briefing voor het ontwerpbureau, namen interviews af om vervolgens de websiteteksten te schrijven en vulden het CMS met teksten en beelden. Het resultaat? Een nieuwe uitstraling voor InTraffic die aansluit bij een organisatie die voortdurend in beweging is. Zie hier de gloednieuwe website: www.intraffic.nl.

“Werken met Primum Mobilé heb ik als ‘premium’ ervaren. De communicatieadviseurs van Primum Mobilé zijn analytisch, vakbekwaam en goed in staat om de verbinding te leggen met de technische professionals in de organisatie.” Jan Koers – Algemeen directeur InTraffic