KleinLef

Communicatie voor een nieuw samenwerkingsverband 

Opdrachtgever
KleinLef is een samenwerkingsverband van kleine uitvoeringsorganisaties. KleinLef wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de dienstverlening van kleine uitvoeringsorganisaties door kennisdeling, samenwerking, vraagbundeling en belangenbehartiging.

De verandering
De overgang van de pioniersfase naar een professioneel samenwerkingsverband met een communicatiestrategie.

De opdracht
Primum Mobilé is gevraagd om voor KleinLef een communicatiestrategie en -plan op te stellen,  communicatiemiddelen te ontwikkelen en praktische invulling te geven aan de samenwerking tussen de aangesloten organisaties. Om de juiste strategie te bepalen heeft Primum Mobilé eerst, onder meer door middel van een workshop met de leden, de gewenste positionering van KleinLef vormgegeven. De opgeleverde communicatiestrategie is vooral gericht op de interne communicatie tussen de aangesloten organisaties met als doel de samenwerking te stimuleren en te professionaliseren. Daarnaast is er een huisstijl, website, en nieuwsbrief ontwikkeld. Ook zijn er werkgroepen opgezet om de samenwerking tussen de organisaties vorm te geven en zijn er verschillende bijeenkomsten voor de leden georganiseerd.

“Het was bijzonder prettig samenwerken met Primum Mobilé. Korte lijnen, snelle (re)actie, creatief en deskundig. Goed thuis in overheidsland. Primum Mobilé heeft een solide en aansprekende basis gelegd voor de communicatiestrategie en het communicatiebeleid van KleinLef.” Pim Molenaar – Voorzitter KleinLef