Van zenden naar participeren

Tussen de stichtelijke filmpjes in de jaren 60, waarin vooral werd gezonden, tot de Facebook-pagina van de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn heel wat tussenstappen gezet. Tijdens de Primum Mobilé Expert Meeting nam Chantal Verhoeven de ontwikkelingen van overheidscommunicatie in de afgelopen decennia in vogelvlucht door. Erik Slofstra, specialist online communicatie, sprak aansluitend over de rol die social media in het algemeen en Facebook het bijzonder in de huidige overheidscommunicatie spelen. Hij sloot af met tien gouden tips.

 

Overheidscommunicatie door de decennia heen

Na de eerste tv ‘schone onderbroek’–Postbus51 spot in de jaren 60 bleef de overheid vooral in de zendende rol. Pas in de jaren 90 werd een eerste contactcenter ingericht waardoor burgers de centrale overheid ook via één telefoonnummer konden benaderen. Tot die tijd was er slechts de (fysieke) Postbus51.

Een echte omslag kwam in 2001 toen de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie stelde dat communicatie van de overheid een recht van de burger is. De overheid moest proactief met burgers gaan communiceren en voorkomen dat burgers dezelfde informatie onnodig vaak moesten verstrekken. Daarnaast moest internet een prominente plaats krijgen in de overheidscommunicatie.

De Commissie Wolffensperger onderzocht vervolgens in 2005 hoe communicatie kon worden ingezet om beter voeling te houden met de samenleving, de buitenwereld binnen te halen, de samenhang in het beleid zichtbaar te maken en verwachtingen te managen. Daarnaast werd gewezen op het belang van meer eenheid in overheidsbeleid en ‘communicatie in het hart van het beleid’.

Dit vond onder andere navolging in Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS), gericht op vindbaarheid, zichtbaarheid, herkenbaarheid van de overheid en van overheidsinformatie.

 

Overheidscommunicatie steeds persoonlijker en laagdrempeliger

De overheid communiceert steeds persoonlijker en laagdrempeliger. Meer en meer participeert de overheid in platforms geïnitieerd door burgers. Een verschijnsel dat ook past binnen de gedachte van de participatiemaatschappij. Erik Slofstra liet diverse sprekende voorbeelden zien hoe overheden social media effectief inzetten. Waaronder de Facebook-pagina van de gemeente ’s Hertogenbosch waarover Slofstra dit blog schreef.

Erik Slofstra gaf de volgende tien tips om in de gaten te houden wanneer je als organisatie aan de slag gaat met social media:

  1. Zet de menselijke factor centraal.
  2. Als er geen ruimte is om fouten te maken, begin dan niet aan social media.
  3. Volg de hartslag van de organisatie.
  4. Verwerk altijd organisatiedoelen in je content.
  5. Verdiep je in het vak, weet wat werkt.
  6. Breng het geluid van buiten naar binnen.
  7. Goede content is king, visueel rukt op.
  8. Webcare is het geweten van de organisatie, geen kwebbelmachine.
  9. Meet alles en geef resultaten terug aan de organisatie.
  10. Just do it!

Collage Event