Blog: Help, we moeten het samen doen!

6 adviezen voor communicatie bij burgerparticipatie

Burgerparticipatie is hot. Overheden strooien ermee alsof het snoepgoed is. ‘Participatiemoeheid’ ligt daardoor op de loer: burgers hebben het druk en willen alleen meedenken over onderwerpen die hen interesseren en als het hen uitkomt. Aan publieke organisaties de schone taak hierop in te spelen. In de praktijk blijkt dit niet altijd gemakkelijk. Doelgroepen worden gemist, het resultaat is niet representatief of vindt geen draagvlak in de Raad. Hoe het dan wel moet? Deze zes adviezen bieden hulp.

1. Doe aan productieparticipatie
Participatie ‘om de participatie’? Of omdat de Raad het wil? Doe maar niet. Participatie is een middel om tot een beter resultaat met meer draagvlak te komen, geen doel op zichzelf. Productieparticipatie wil zeggen dat je gericht de mensen bij het traject betrekt die in een specifieke fase specifieke belangen hebben. Daar kom je het verst mee. 

2. Laat je collega’s, de Raad en het College meedoen
Het participatieproces leidt geheid tot een advies van de bevolking aan Raad, College en ambtelijke organisatie. Zorg dat zij klaar zijn voor de input van de burgers. Manage de verwachtingen vooraf door gehele gemeentelijke organisatie te betrekken bij de opzet van het proces. Dan komen ze niet voor verrassingen te staan en is er draagvlak voor het resultaat. 

3. Participatiecommunicatie is een vak
Weinig zo vervelend als er na afloop van het participatietraject achter komen dat bepaalde doelgroepen vergeten zijn. Of niet bereikt, omdat ze geen flauw idee hadden van de vraag die je stelde. Een boodschap goed formuleren, timen en met de juiste middelen overbrengen op de juiste mensen is een vak. Ook bij participatie.

4. Ontleed je stakeholders
Wil je steeds weer dezelfde politieke figuren aan tafel hebben (die altijd namens deze of gene zeggen te spreken) of ben je benieuwd naar wat de wijkbewoner, hangjongere of ondernemer er zélf van vindt? Investeer dan in een grondige analyse. Wie zijn je échte stakeholders? Wat zijn hun belangen? Hoe belangrijk zijn zij om het traject te laten slagen?

5. Verleid de doelgroep
‘Een avondje participeren met de gemeente’ moet concurreren met een avondje sporten, tv kijken en tijd doorbrengen met familie of vrienden. Maak duidelijk wat er te winnen valt, waarom het voor de leefomgeving zo belangrijk is en wat je met ieders inbreng gaat doen. Wees ook duidelijk over de spelregels.

6. Rond het netjes af
Wanneer mensen tijd en aandacht hebben besteed aan het vormgeven van plannen in hun leefomgeving is het wel zo aardig om de resultaten met hen te delen. Dit vergroot op z’n minst de kans dat ze een volgende keer weer bereid zijn te investeren in participatie.

Een kant-en-klaar stappenplan
Om je op weg te helpen, goten wij onze tips in een stappenplan. De infographic helpt je op weg bij de keuze van de juiste participatievorm en de invulling van de bijbehorende communicatie. Veel succes!

Marly van Bragt
Communicatieadviseur Primum Mobilé

Marly schreef deze blog en ontwikkelde de infographic naar aanleiding van 9 interviews met gemeenten over de rol van communicatie bij participatie. Zij deed dit onderzoek in samenwerking met de VNG. Benieuwd naar het onderzoeksrapport of meer weten? Stel je vraag aan Marly

Infographic_communicatie_participatie