Blog: Eureka! Ik ben bewust onbekwaam

Bewust onbekwaam. Dat voelde ik me na het verhaal van Ingrid Spruit op ons Expert Event. In een uur tijd liet Ingrid ons de kracht van data in advies zien en ervaren. Data niet als vervanging van gezond verstand en gevoel maar als onderdeel van de onderbouwing van communicatie- of organisatieadvies. We kunnen leren van de marketeers!

Mijn top 5 van inzichten en daaruit volgende goede voornemens:

1. Data liggen voor het oprapen
Er zijn heel veel data beschikbaar. Openbare bronnen maar ook in de klantorganisatie en mijn netwerk is vaak een schat aan data voor handen. Ik ga me nu eens echt in analytics verdiepen. Het kan en mag niet alleen iets zijn van de webmaster. Voortaan stel ik standaard de vraag: wie kan me hier meer over vertellen en waar kan ik meer gegevens vinden?

2. Start met een brede search om het onderwerp en de vraag te exploreren
Verzamel data en formuleer daarná je hypotheses. Zodra de vraag scherp is ga ik googlen, consulteer ik collega’s en mensen in mijn netwerk die veel over onderwerp weten. Nu verzamel ik vaak pas data nadat ik hypotheses heb geformuleerd. Tunnel!

3. Weet wat je doelgroep aanspreekt
Ik ga me nu eens echt verdiepen in het formuleren van een goede zoekvraag of query. Ga ervoor zorgen dat ik bewust zoek naar data die me inzage geven in het gedrag van de doelgroepen, wat spreekt de doelgroep nou echt aan en wat niet.

4. Gebruik de woorden die de doelgroep gebruikt.
De verleiding om in de taal van beleidsmakers te communiceren is groot. Door bronnen te onderzoeken waar de doelgroep communiceert ontdek je de taal van de doelgroep. Dat helpt in het begrijpelijk en vindbaar maken van de informatie die je wilt delen. Ik heb zelden iemand buiten mijn werkomgeving ontmoet die vertelt dat hij zo lekker bezig is met burgerparticipatie.

5. Deel de inzichten!
Als communicatieadviseur proberen we ons te verplaatsen in onze doelgroep. Hoe meer we van deze doelgroep weten, welke woorden hij gebruikt, waar hij interacteert én dit feitelijk kunnen onderbouwen… hoe relevanter we als adviseurs zijn. Door deze kennis en inzichten te delen helpen we beleidsmakers en dragen we bij aan relevantere content.

Data spelen een cruciale rol in de kwaliteit van je advies. Het is een onderwerp waar elke adviseur zich beter zou moeten verdiepen. Ik begin vandaag!

Chantal Verhoeven
Managing Partner Primum Mobilé